Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt

Uskoro počinje novi tečaj!

Instruktori i vozila Autoškole Formula
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti se postavljaju na udaljenosti 150 do 250 metara ispred opasnog mjesta na cesti. Osim znakova A25, A26, A47, A48 koji se postavljaju neposredno ispred mjesta opasnosti.
A01 OPASNOST NA CESTI A01
A02 RASKRIŽJE CESTA ISTE VAŽNOSTI A02
A03 RASKRIŽJE SA SPOREDNOM CESTOM POD PRAVIM KUTOM A03
A04 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S LIJEVE STRANE A04
A05 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S DESNE STRANE A05
A06 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S LIJEVE STRANE A06
A07 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD OŠTRIM KUTOM S DESNE STRANE A07
A08 ZAVOJ ULIJEVO A08
A09 ZAVOJ UDESNO A09
A10 DVOSTRUKI ZAVOJ ILI VIŠE UZASTOPNIH ZAVOJA OD KOJIH JE PRVI ULIJEVO A10
A11 DVOSTRUKI ZAVOJ ILI VIŠE UZASTOPNIH ZAVOJA OD KOJIH JE PRVI UDESNO A11
A12 OPASNA NIZBRDICA A12
A13 OPASNA UZBRDICA A13
A14 SUŽENJE CESTE A14
A15 SUŽENJE CESTE S DESNE STRANE A15
A16 SUŽENJE CESTE S LIJEVE STRANE A16
A17 NERAVAN KOLNIK A17
A18 NERAVAN KOLNIK A18
A19 NERAVAN KOLNIK A19
A20 SKLIZAK KOLNIK A20
A21 KAMENJE PRŠTI A21
A22 KAMENJE PADA A22
A23 NAILAZAK NA PROMETNA SVJETLA A23
A24 NAILAZAK NA PROMETNA SVJETLA A24
A25 RADOVI NA CESTI A25
A26 PROMET U OBA SMJERA A26
RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA A27
A28 POLEDICA A28
A29 PREVRTANJE ILI ISKLIZNUĆE VOZILA A29
A30 KOLONA VOZILA A30
A31 NEUTVRĐENA BANKINA A31
A32 PJEŠACI NA CESTI A32
OBILJEŽEN PJEŠAČKI PRELAZ A33
A34 DJECA NA CESTI A34
A35 BLIZINA ZRAKOPLOVNE PISTE A35
TUNEL(GALERIJA) A36
A37 BOČNI VJETAR A37
A38 OPASNOST OD POŽARA A38
A39 BICIKLISTI NA CESTI A39
A40 POKRETNI MOST A40
BLIZINA OBALE A41
A42 TRAMVAJSKA PRUGA A42
A43 ŽIVOTINJE NA CESTI A43
A44 DIVLJAČ NA CESTI A44
A45 PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE S BRANICIMA ILI POLUBRANICIMA A45
A46 PRIJELAZ CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE BEZ BRANIKA ILI POLUBRANIKA A46
A47 ANDRIJIN KRIŽ A47
A48 ANDRIJIN KRIŽ A48
A49 PRIBLIŽAVANJE PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE S BRANICIMA ILI POLUBRANICIMA A49
A49 PRIBLIŽAVANJE PRIJELAZU CESTE PREKO ŽELJEZNIČKE PRUGE BEZ BRANIKA ILI POLUBRANIKA A50


Autoškola Formula

Znakovi opasnosti