Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt

Uskoro počinje novi tečaj!

Instruktori i vozila Autoškole Formula
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Znakovi za vođenje prometa

Znakovi za vođenje prometa

Znakovi obavijesti za vođenje prometa
Članak 39.

Znakovi obavijesti za vođenje prometa obavješćuju sudionike u prometu o pružanju cestovnih smjerova, rasporedu odredišta i vođenju prometa prema njima, križanjima i čvorištima na određenom smjeru ceste i udaljenostima do odredišta.

 

Članak 40.

Osnovna boja znakova obavijesti za vođenje prometa je:

1) na autocestama zelena sa simbolima i natpisima bijele boje;
2) na brzim cestama plava sa simbolima i natpisima bijele boje;
3) na državnim i ostalim cestama žuta sa simbolima i natpisima crne boje,
4) za dijelove gradova, naselja i značajne objekte bijela sa simbolima i natpisima crne boje.

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačena odredišta.

 

Članak 41.

Veličine znakova obavijesti za vođenje prometa ovise o visini i broju pojmova (slova) na znaku.

Najmanje visine pojmova iznose:

a) za autoceste:
– znak postavljen iznad kolnika 35 cm,
– znak postavljen sa strane kolnika 28 cm.
b) za brze ceste 28 cm;
c) za priključne ceste na autoceste i brze ceste 17.5 cm,
d) za državne ceste i županijske ceste 10.5 cm.

 

Članak 42.

Obavješćivanje sudionika u prometu znakovima obavijesti za vođenje prometa u zoni raskrižja provodi se u pet stupnjeva.

Stupnjevi obavijesti su:

I. »prethodno obavješćivanje«;
II. »obavješćivanje o smjeru kretanja«;
III. »obavješćivanje o prestrojavanju«;
IV. »obavješćivanje o skretanju«,
V. »potvrdno obavješćivanje«.

 

Članak 43.

Na autocestama, brzim cestama i cestama s raskrižjima u više razina moraju se postaviti svih pet stupnjeva obavijesti.

Na državnim cestama moraju se postaviti drugi, četvrti i peti stupanj, a treći ako je cesta s više prometnih traka.

Na županijskim cestama moraju se postaviti drugi i četvrti, a na ostalim cestama najmanje četvrti stupanj obavijesti.

 

Članak 44.

Ovisno o vrsti i kategoriji ceste, geometrijskom oblikovanju raskrižja te o udaljenosti dvaju susjednih raskrižja, može se izostaviti ili dodati jedan od stupnjeva obavijesti, osim četvrtog stupnja obavijesti koji je obvezan.

 

Članak 45.

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u prvom stupnju jesu:

1) znak »predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza« (D01).

Ako se znak odnosi na autoceste, tad je zelene boje, a ako se odnosi na brze ceste plave je boje.

predputokaz za izlaz s autoceste ili brze ceste s oznakom izlaza

2) znak »predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta« (D02).

Postavlja se na interregionalnom čvorištu.

predputokaz za ?vorište autocesta s oznakom ?vorišta

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u drugom stupnju jesu:

3) znak »raskrižje« (D03) i (D04) označuje međusobni položaj, smjerove cesta, brojeve cesta te nazive mjesta do kojih vode ceste što se križaju.

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.
Položaj oznake broja ceste za lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje;

raskrižje

raskrižje

4) znak »raskrižje kružnog oblika« (D05) označuje raskrižje na kojem se promet odvija kružno.

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Položaj oznake broja ceste i vrste ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.
Položaj oznake broja ceste i vrste ceste za lijevo i desno može biti u smjeru strelice ili ispod naziva mjesta.
Znakovi se postavljaju na udaljenosti od najmanje 150 m ispred raskrižja na koje se odnosi.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga, čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje;

raskrižje kružnog oblika

5) znak »predputokazna ploča« (D06), (D07) i (D08) označuje ime izlaza ili izdvajanje na autocesti i cestama s raskrižjima u više razina. Može biti postavljena s desne strane kolnika (D06), (D07) ili na portalu iznad kolnika (D08).

Položaj strelica mora odgovarati položaju cesta na terenu.
Položaj oznake broja ceste iznad strelice za ravno može biti lijevo ili ispod naziva mjesta, ovisno o broju cesta i broju naziva mjesta koje je potrebno naznačiti.
Kad se znak D08 izvodi na portalu u trećem stupnju obavijesti, nema bijelog polja nego se udaljenost do izlaza upisuje u zeleno polje ispred broja ceste na koju se izlazi.
Znak D08 postavlja se na interregionalnim čvorištima.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje.

predputokazna ploča

predputokazna ploča

predputokazna ploča

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u trećem stupnju jesu:

6) znak »predputokaz« (D09) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta.

Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upučuje;

predputokaz

7) znak »predputokaz za izlaz« (D10) i (D11) na autocesti označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znaku.

Ako na znaku obavijesti za vođenje prometa u četvrtom stupnju nema dovoljno mjesta za navesti sva odredišta, postavlja se znak D11.
Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upučuje.

predputokaz za izlaz

predputokaz za izlaz

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u četvrtom stupnju jesu:

8) znak »putokazna ploča« (D12) označuje smjer ceste za naseljeno mjesto ispisano na znaku i udaljenost u kilometrima (osim u bijelom polju). Znak može imati najviše tri polja za označivanje smjerova kretanja i najviše dva naseljena mjesta unutar polja. Kad se znak postavlja iznad kolnika (na portal), svako se polje postavlja kao poseban znak iznad prometnih traka na koje se znak odnosi.

Znak se postavlja na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi.
Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje;

putokazna ploča

9) znakovi »putokaz na portalu iznad jedne prometne trake« (D13), (D14) i »putokaz na portalu iznad dvije prometne trake« (D15) i (D16) na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina označuju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima. Na znakovima mogu biti ispisana tri, a najviše četiri naziva mjesta, uključivo i nazive nacionalnog parka, svetišta, olimpijskog centra ili nekog drugog sadržaja od nacionalnog značaja.

Znakovi se postavljaju na prilazima i u zoni raskrižja u više razina, dviju autocesta odnosno brzih cesta na mjestima na kojima počinje trak za usporenje vozila.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija je boja određena posebnim propisom za prometnu signalizaciju.

putokaz na portalu iznad jedne prometne trake

putokaz na portalu iznad jedne prometne trake

putokaz na portalu iznad jedne prometne trake

putokaz na portalu iznad jedne prometne trake

Znakovi obavijesti za vođenje prometa u petom stupnju jesu:

10) znak »potvrda smjera« (D17) označuje potvrdu smjera kretanja nakon prolaza raskrižja.

Znak sadrži nazive mjesta, udaljenost u kilometrima do tih mjesta i broj ceste na kojoj se mjesto nalazi.
Položaj oznake broja ceste je u sredini znaka iznad naziva mjesta, odnosno s njegove lijeve strane.
Na znaku može biti ispisano najviše pet naziva mjesta.
Na autocestama i brzim cestama koje imaju dva odvojena kolnika znak se postavlja iznad kolnika.
Znak se postavlja na udaljenosti najviše 500 m od posljednjeg priključka.
Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se znak postavlja.

potvrda smjeraAutoškola Formula

Znakovi za vođenje prometa