Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt

Uskoro počinje novi tečaj!

Instruktori i vozila Autoškole Formula
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Prometni prekršaji i kazne

Prometni prekršaji i kazne

NOVI ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U HRVATSKOJ STUPIO JE NA SNAGU DANA 17.06.2008 N.N. 67/08

Novim Zakonom neke odredbe su bitno izmjenjene.

Vozači motornih vozila smiju upravljati vozilom i ako imaju u organizmu do 0,5 promila alkohola. Izuzetak su mladi vozači (do 24 godine), vozači C1, C1 E, C, C E, D, D E i H kategorija te oni kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje. Oni u organizmu ne smiju imati do 0,5 g/kg alkohola, za njih vrijedi 0,0 promila alkohola. U slučaju da vozač motornog vozila koji ima do 0,5 promila alkohola napravi prometni prekršaj kažnjava se sa dodatnih 700 kn zbog alkohola u organizmu i za to dobiva negativni prekršajni bod i dodatno se kažnjava za prekršaj koji je počinio.

          Policijski službenik će oduzeti vozačku dozvolu na mjestu prekršaja ako vozač upravlja ili pokuša upravljati vozilom, a u organizmu ima opojnih droga ili nedozvoljenu količinu alkohola koji nema pomagala navedena u vozačkoj dozvoli koja mora koristiti tijekom upravljanja, ako vozač motocikla ili mopeda i osobe koje se prevoze tim vozilom nemaju zaštitne kacige,ako mladi vozač upravlja vozilom čija snaga motora prelazi 75 kW, također zbog umora, stresa, bolesti, prisutnosti lijekova itd.

          U tom slučaju dozvola se privremeno oduzima dok ne prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najduže do 8 dana (izuzetak nesposobnosti zbog zdravstvenog stanja, tada policijska uprava može uzeti vozačku dozvolu trajno ili dok ne prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta). Vozaču koji napravi teži prometni prekršaj, prekršajni sud može za taj prekršaj izreći zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom od 1 do 24 mjeseca ovisno o težini prekršaja (NN 107/07 čl. 58, Prekršajni zakon).

          Vozaču motornog vozila koji unutar 24 mjeseca prikupi 9 prekršajnih bodova samo ili pretežito za prekršaj kojima su Zakonom propisana 3 prekršajna boda rješenjem će se izreći mjera zabrana upravljanja svih kategorija u trajanju od 12 mjeseci, za prekršaje za koje je Zakonom predviđeno pretežito manje od tri negativna prekršajna boda rješenjem će se izreći mjera zabrane upravljanja motornim vozilom one kategorije kojom je pretežito prikupio prekršajne bodove u trajanju od 9 mjeseci.

          Vozaču koji tijekom 5 godina, računajući od isteka izvršenja posljednje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom (zbog prikupljenih prekršajnih negativnih bodova), prikupi 9 negativnih prekršajnih bodova, izreći će se mjera PONIŠTENJA VOZAČKE DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA SVIH KATEGORIJA. Nakon proteka dvije godine od isteka izvršenja mjere poništavanja vozačke dozvole, bivši vozač može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita za stjecanje prava na upravljanje motornim vozilom, prema uvjetima propisanim ovim Zakonom.

          Novost je to što danju ne moraju biti na vozilu upaljena svijetla za vrijeme ljetnog računanja vremena,ako nije smanjena vidljivost (izuzetak su motocikli i mopedi koji moraju imati upaljena svijetla za vrijeme vožnje).

Primjer broj 1

Vozaču motornog vozila koji je unutar razdoblja od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova samo ili pretežito za prekršaje za koje su ovim Zakonom propisana tri negativna prekršajna boda, rješenjem će se izreći mjera zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija u trajanju od dvanaest mjeseci.

Primjer broj 1

Primjer broj 2

Vozaču motornog vozila koji je unutar razdoblja od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova pretežito za prekršaje za koje su ovim Zakonom propisana manje od tri negativna prekršajna boda, rješenjem će se izreći mjera zabrane upravljanja motornim vozilom one kategorije kojom je pretežito prikupio negativne prekršajne bodove u trajanju od devet mjeseci.

Primjer broj 2

Vozaču motornog vozila kojem je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom iz slučaja 1 ili 2 i koji u narednom razdoblju od pet godina, računajući od isteka izvršenja posljednje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, prikupi devet negativnih prekršajnih bodova, izreći će se mjera poništenja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom svih kategorija. Nakon proteka dvije godine od isteka izvršenja mjere poništenja vozačke dozvole, vozač može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita za stjecanje prava na upravljanje motornim vozilom, prema uvjetima propisanim odredbama ovoga Zakona.

Ponovno u autoškolu

PREKORAČENJE BRZINE

U NASELJU NOVČANA KAZNA PREKRŠAJNI BODOVI
Do 10 km/h 300 kuna -
Od 10-20 km/h 500 kuna -
Od 20-30 km/h 1000 kuna 1 bod
Od 30-50 km/h 2000 kuna 2 boda
Više od 50 km/h 5000-15000 kuna ili zatvor do 60 dana 3 boda
IZVAN NASELJA NOVČANA KAZNA PREKRŠAJNI BODOVI
Od 10-30 km/h 500 kuna -
Od 30-50 km/h 1000 kuna -
Više od 50 km/h 3000-7000 kuna 3 boda

VOŽNJA POD UTJECAJEM ALKOHOLA

UDIO NOVČANA KAZNA PREKRŠAJNI BODOVI
Do 0.50 g/kg 700 kuna u slučaju prometnog prekršaja (mladi vozači i vozači kojima je to zanimanje i ako ne naprave prekršaj) 1 bod
Od 0.50 do 1.00 g/kg 1000- 2000 kuna 2 boda
Od 1.00 do 1.50 g/kg 2000-5000 kuna 2 boda
Iznad 1.50 g/kg ili droga 5000-15000 ili 60 dana zatvora 3 boda

OSTALE KAZNE ZA PROMETNE PREKRŠAJE KOJE NAM DONOSE I PREKRŠAJNE BODOVE

3 prekršajna boda:

 • ako sudionik u prometu ne postupi po naredbi policijskog službenika ( 3000-7000 kuna )
 • ako vozač ne poštuje pravila prednosti prolaska na raskrižju ( 2000 kuna )
 • ako vozač ne ostane na mjestu prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen (3000-7000 kuna)
 • ako se vozač koji je sudjelovao u prometnoj nesreći odbije podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava poslije prometne nesreće dali u organizmu ima alkohola,opojnih droga ili lijekova (5000-15000 kuna ili 60 dana zatvora)
 • ako vozilom upravlja osoba prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom ( 5000-15000 kuna ili zatvor do 60 dana)
 • ako se vozač motornog vozila ili instruktor vožnje na zahtjev ovlaštenog policijskog službenika odbije podvrgnuti ispitivanju ili liječničkom pregledu (5000-15000 kuna ili do 60 dana zatvora)
 • vozač koji upravlja vozilom za vrijeme privremenog oduzimanja vozačke dozvole (5000-15000 ili do 60 dana zatvora)

2 prekršajna boda:

 • vožnja "krivim smjerom" ili zabranjenim smjerom – od 2000 do 5000 kuna
 • nezaustavljanje na crveno svijetlo – od 2000 do 5000 kuna
 • nepropisno pretjecanje;pretjecanje kolone vozila; pretjecanje u tunelu,mostu ili zavoju, nepropisno pretjecanje ispred pješačkog prijelaza- po 2000 kuna
 • nezaustavljanje ispred željezničkog prijelaza ako su dati svjetlosni i zvučni znaci ili se rampa počela spuštati- od 2000 do 5000 kuna
 • napuštanje mjesta prometne nesreće sa materijalnom štetom bez popunjavanja euroizvješća ili razmjene podataka -od 2000 do 5000 kuna
 • ako vozač ne pretječe vozilo sa desne strane ako je vozilo ispred dalo takav znak da se sa sigurnošću može zakljućiti da to vozilo skreće ulijevo -2000 kuna
 • ako vozač vozilom počne pretjecati ili obilaziti kolonu vozila, ako vozač svojim vozilom ometa vozača koji se kreće iza njega a počeo je pretjecati, ako je vozač koji je ispred njega na istoj prometnoj traci dao znak da namjerava pretjeći ili obići vozilo ili drugu zapreku na cesti, ako prometna traka kojom namjerava pretjecati nije slobodna na dovoljnoj udaljenosti te pri tome ometa promet iz suprotnog smjera, ako nakon pretjecanja ili obilaženja nebi mogao zauzeti položaj na prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja ili obilaženja ,ako se vozi prometnom trakom koja je namjenjena zaustavljanju vozila u nuždi -2000 kuna
 • ako vozač pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenom pješačkom prijelazu ili obilazi vozilo koje je stalo radi propuštanja pješaka – 2000 kuna

1 prekršajni bod:

 • ako vozač vozi prometnom trakom uz lijevi rub kolnika na prometnici koja ima tri prometne trake,a namijenjena je prometovanju o oba smjera – 2000 kuna
 • nezaustavljanje ispred pješačkog prijelaza gdje se prometom upravlja prometnim svijetlima ili to radi ovlaštena osoba – 1000 kuna
 • prolaženje pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava zbog propuštanja pješaka – 2000 kuna
 • prelaženje iz trake u traku na autocesti (slalom vožnja,pretjecanje sa desne strane), nedržanje razmaka i pretjecanje zaustavnom trakom – 2000 kuna
 • uzimanje alkoholnih pića, opojnih droga i lijekova nakon prometne nesreće,a prije provedbe ispitivanja – 1000 do 3000 kuna
 • upravljanje vozilom tijekom bolesti ili umora – 1000 do 2000 kuna

PRAVOMOĆNI NEGATIVNI BODOVI IZREČENI PO ZAKONU O SIGURNOSTI PROMETA KOJI JE VRIJEDIO DO 17.06.2008. UZET ĆE SE U OBZIR ZA PRIMJENU PRAVNE POSLJEDICE OSUDE.

NOVČANE KAZNE BEZ PREKRŠAJNIH BODOVA

 • Novčanom kaznom 2000 do 5000 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik vozila ili osoba kojom je vozilo povjereno ako ne da vjerodostojan dokaz o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenog prekršaja.
 • Novčanom kaznom u iznosu 1000 do 3000 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik vozila ako je dao vozilo na upravljanje osobi koja nema pravo upravljati vozilom.

NOVČANE KAZNE - 2000 kuna

 • Vozač koji upravlja motornim ili priključnim vozilom osim traktora i radnog stroja koje nije registrirano ili mu je isteklo važenje prometne dozvole više od 15 dana.
 • Vozač koji upravlja vozilom koje nije označeno izvoznim pločicama (uvezenih iz inozemstva) ili ako je isteklo važenje prometne dozvole.
 • Ako vozač upravlja vozilom koje je registrirano u stranoj zemlji, a nema važeću prometnu dozvolu.
 • Ako vozač ima u vozilu ugrađeno uređaje ili naprave koje imaju za cilj ometanje i otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa na cestama.
 • U koliko je prekršajem izazvana prometna nesreća u kojoj ima ozlijeđenih osoba kaznit će se počinitelj za taj prekršaj uvećan za 2000 kuna.
 • Ako vozač upravlja vozilom one kategorije koja nije upisana u njegovu vozačku dozvolu.
 • Ako vozač upravlja vozilom, a ima registarske pločice koje nisu izdane za to vozilo.

NOVČANE KAZNE - 1000 kuna

 • Ako vozač ostavi na cesti i cestovnom zemljištu oštećena dotrajala ili neregistrirana vozila ili baca otpatke i predmete koji mogu ugroziti promet ili onečistiti okoliš te je obavezan ukloniti predmete na koje naiđe ukoliko time ne ometa sigurnost prometa.
 • Ako vozač koji se vozilom sa zemljane ceste, gradilišta i sličnih površina uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom,a ne ukloni blato sa kotača.
 • Ako vozač naglo smanjuje brzinu kretanja vozila osim u slučaju opasnosti ili naglo povećava brzinu osim u slučaju opasnosti,a na taj način dolazi do proklizavanja kotača ili ako se vozi mopedom ili motociklom na jednom kotaču.
 • Ako vozač vozilom uđe u raskrižje,a gustoća prometa je takva da se očito mora zaustaviti na raskrižju ili na obilježenom pješačkom prijelazu i na taj način ometa ili onemogućuje promet vozila koje dolaze sa bočnih kolnika ili promet pješaka.
 • Ako vozač pretječe ili obilazi kad time s obzirom na karakteristike ceste ugrožava druge sudionike u prometu.
 • Ako postoje najmanje dvije prometne trake namjenjene za promet vozila u istom smjeru na kojima su kolone vozila vozač vozilom ne smije prelaziti iz trake u traku ( slalom), vozač može napustiti traku u kojoj se nalazi samo radi skretanja ulijevo ili udesno ili parkiranja vozila.
 • Ako vozač motocikla ili mopeda i osoba koje se prevoze za vrijeme vožnje ne nose zaštitnu kacigu.
 • Ako vozač svoje vozilo ne zaustavi ispred pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz.
 • Ako vozač vozilom na motorni pogon obavlja pokusnu vožnju na cesti,a za vrijeme vožnje prevozi osobe koje nisu navedene u odobrenju.
 • Ako vozač upravlja vozilom u prometu na cesti,a isteklo mu je važenje vozačke dozvole ili ako je ispunio uvjete za upravljanje, a nije mu izdana vozačka dozvola.
 • Ako mladi vozač (do 24 godine) upravlja osobnim vozilom čija snaga motora prelazi 75 kW.
 • Ako osoba osposobljava kandidata za vozača, a ne ispunjava za to propisane uvjete, kao i instruktor vožnje koji za vrijeme osposobljavanja kandidata kod sebe nema propisno popunjen nalog za osposobljavanje.
 • Ako instruktor vožnje osposobljava kandidata za vozača ,a vozilo nije označeno posebnim oznakama ili kandidat kod sebe nema propisanu popunjenu Knjižicu kandidata za vozača ili uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti.
 • Ako se vozač ne podvrgne nadzornom zdravstvenom pregledu redovito ili izvanredno. Na izvanredni pregled upućuju se vozač iz zdravstvenih razloga ili ako je kod njega utvrđen udio alkohola u organizmu više od 1.5 g/kg ili opojne droge.
 • Ako vozač upravlja vozilom koje ne ispunjava propisane uvjete glede dimenzija ukupne mase ili osovinskog opterečenja ili nema ispravne propisane uređaje za upravljanje, uređaje za zaustavljanje,uređaje za spajanje vučnog i priključnog vozila,tahografa ili nadzornog uređaja i gume.
 • Kaznit će se za prekršaj vozač ili vlasnik koji vozilo ne podvrgne izvanrednom tehničkom pregledu (vozila koja su zbog neispravnosti isključena iz prometa).
 • Ako se vozač ukljući u promet na cestu vozilom kojem je nadzornik na tehničkom pregledu to zabranio.
 • Vozači na čijim je vozilima obavljanja nadogradnja, pregradnja ili zamjena serijskih dijelova ili uređaja neserijskim dijelom, a nije podvrgnuto ispitivanju sukladno odredbama Zakona.
 • Ako je izazvana prometna nesreća samo s materijalnom štetom, kaznit će se počinitelj prekršaja novčanom kaznom propisanom za taj prekršaj uvećanom za 1.000,00 kn.
 • Ako instruktor vožnje kod sebe nema ili nema propisno popunjen nalog za osposobljavanje ili ga ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe.

NOVČANE KAZNE - 700 kuna

 • Ako osoba s invaliditetom svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi,ako to ponovi dva ili više puta privremeno će joj se oduzeti znak pristupačnosti.
 • Ako vozač koji se približava raskrižju na dovoljnoj udaljenosti ne zauzme položaj vozilom za onu traku kojom mora proći kroz raskrižje.
 • Ako vozač ne pretječe sa lijeve strane ( izuzetak kad vozilo skreće ulijevo mora se pretjecati sa desne strane).
 • Ako vozač zaustavi ili parkira vozilo tamo gdje je rezervirano mjesto za osobe sa invaliditetom.
 • Ako vozač vozila koji upravlja vučenim vozilima nema vozačku dozvolu za upravljanje onom kategorijom vozila kojoj pripada vozilo koje se vuče.
 • Ako vozila imaju posebne svjetlosne ili zvučne znakove( a zakonom im ne pripadaju) koja pripadaju vozilima sa pravom prednosti prolaska.
 • Ako vozač u zimskim uvjetima ne koristi propisanu zimsku opremu.
 • Ako vozač vozila kategorije C1,C1 E,C,C E,D,D E I H ili instruktor vožnje kao i vozač vozila B kategorije kojima je upravljanje osnovno zanimanje (taksist,vozač hitne pomoći,vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti) imaju do 0.50 g/kg alkohola.
 • Ako vozač upravlja vozilom na cesti u vrijeme kad mu je istekla valjanost vozačke dozvole.
 • Ako vozač upravlja vozilima u prometu na cesti koja ne udovoljavaju propisnim uvjetima glede dimenzija najveće dopuštene mase osovinskog opterečenja.
 • Ako vozač upravlja traktorom ili radnim strojem koji nije registriran ili mu je isteklo važenje prometne dozvole.Druga motorna ili priključna vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole do 15 dana.
 • Ako vlasnik u roku od 15 dana od prodaje vozila nije odjavio vozilo te donio prometnu dozvolu radi poništenja u policijsku postaju ili to vozilo više ne koristi,a nije vratio prometnu dozvolu i registarske oznake.

NOVČANE KAZNE - 500 kuna

 • Ako se sudionik u prometu ne drži ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova
 • Ako vozač koji se kreće pokraj vozila javnog prijevoza putnika ili pokraj autobusa kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaustavljenog na stajalištu,a ne smanji brzinu kretanja. Vozači su dužni zaustaviti svoje vozilo kada putnici prelaze cestu ili iz zaustavljenog vozila javnog prijevoza putnika izlaze ili ulaze djeca.
 • Ako vozač na prednjoj strani ima svjetlosne signale ili reflektirajuće uređaje koje daje svjetlo u boji (plava svjetla i sl.),a na stažnjoj strani uređaje koje daju bijelo svijetlo.
 • Ako vozač koji namjerava na cesti obaviti neku radnju time dovodi u opasnost druge sudionike u prometu.
 • Ako vozač koji se uključuje u promet na cestu ne propusti sva vozila i pješake koji se kreću cestom.
 • Ako vozač brzinu svoga vozila ne prilagodi osobinama i stanju ceste.
 • Ako teret na motornom ili priključnom vozilu bočno premašuje više od 20 cm mora biti označeno svijetlom i katadiopterom koji s prednje strane daje bijela svijetla, a sa stražnje strane crvena svijetla
 • Ako u roku do godine dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku stranac kojemu je odobren stalan ili privremeni boravak u RH i hrvatski državljanin koji se iz inozemstva vratio u Republiku Hrvatsku ne promijeni vozačku dozvolu
 • Ako vozač prekorači brzinu limita vozila za više od 10 km/h.
 • Ako vozač ne postupi prema pravilima za prometna svijetla u obliku zelene svjetleće strelice,dok je takvo svijetlo upaljeno.
 • Ako vozač koji je pretjecan povećava brzinu vožnje ili ne pomakne svoje vozilo što više udesno.
 • Ako vozač nakon pretjecanja ili obilaženja vozilom se ne vrati na vrijeme na traku kojom se kretao do tada.
 • Ako vozač ne učvrsti sve pokretne dijelove kao i vrata na kabini vozila te utvrdi je li priključno vozilo propisno priključeno za vučno vozilo.
 • Ako vozač svojim vozilom presjeca kolonu djece,vojnika,pogrebnu povorku i svaku drugu organiziranu povorku pješaka koja se kreće kolnikom.
 • Ako vozač u slučaju smanjene vidljivosti vuče vozilo koje nema upaljeno crveno svijetlo za označavanje.
 • Ako vozač vuče neispravno vozilo pomoću užeta,a tome je vozilu neispravan uređaj za upravljanje ili zaustavljanje ili krutom vezom a neispravan je uređaj za upravljanje.
 • Ako vozač vuče vozilo natovareno teretom odnosno traktor može to samo do prvog mjesta za isključenje iz prometa ili do mjesta gdje se može odkloniti neispravnost na vozilu.
 • Ako na vozilu nisu upaljena svijetla noću i u slučaju smanjene vidljivosti.
 • Ako vozač ne drži potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila.
 • Ako teretna motorna vozila kada se kreću izvan naselja ne drže razmak od najmanje 100 metara osim na dijelu ceste na kojem je pretjecanje zabranjeno,a vozila koje prevoze opasne tvari moraju držati razmak najmanje 200 metara.
 • Ako vozač na obilježenom pješačkom prijelazu gdje se upravlja prometnim svijetlima ili ovlaštene osobe ne propusti pješake koji su stupili na pješački prijelaz pri skretanju u bočnu ulicu.
 • Ako se vozač približava pješačkom prijelazu gdje se ne upravlja prometnim svijetlima, a ne prilagodi brzinu vožnje ili ne propusti pješaka (pješake) koji prelaze preko obilježenog pješačkog prelaza.
 • Ako se vozač na prijelazu ceste preko željezničke pruge na kojem nema uređaja za zatvaranje prometa ne zaustavi.
 • Ako se autocestom kreću pješaci,zaprežna vozila,bicikl i životinje, pomoćna pješačka sredstva ili vozila koja ne mogu razviti brzinu kretanja veću od 60 km/h.
 • Ako vozač na autocesti zaustavi ili parkira vozilo u slučaju neispravnosti izvan trake za zaustavljanje vozila u nuždi.
 • Ako se na autocestu ukljući motorno vozilo koje vuče drugo vozilo.
 • Ako se vozač ne kreće autocestom krajnjom desnom prometnom trakom, ako nije zakrčena vozilima u koloni.
 • Ako vozač vozila za vrijeme kretanja kroz tunel na vozilu nema upaljena kratka svijetla.
 • Ako vozač koji na cesti susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratnjom ne zaustavi svoje vozilo.
 • Ako se vozilo u prometu na cesti optereti iznad najveće dopuštene mase ili dopuštenog osovinskog opterečenja.
 • Ako noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti najizbočenija točka vozila nije označena svjetlom ili reflektirajućom tvari crvene boje.
 • Ako vozač bicikla,mopeda ili motocikla prevozi osobu koja u organizmu ima alkohola ili droge ili dijete mlađe od 12 godina prevozi na mopedu ili motociklu
 • Ako osoba koja se prevozi vozilom ometa vozača u upravljanju vozila.
 • Ako vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi ne koriste sigurnosni pojas ili se dijete mlađe od 12 godina prevozi na prednjem sjedalu vozila.
 • Ako vozilo prekorači brzinu više od 10 km/h koja obavlja poslove, a na vanjskim dijelovima vozila se voze osobe komunalne djelatnosti,vatrogasne službe,u tom slučaju se ta vozila ne smiju kretati većom brzinom od 30 km/h.
 • Ako turistički vlakovi vuku više od 4 priključna vozila.
 • Ako se u prometu na cesti prevoze osobe teretnim automobilom kojem tovarni sanduk nema stranice, vozilom sa automatskim istovarivačem, priključnim vozilom za prevoz tereta koje vuče teretni automobil,prikolicom za stanovanje,priključenim vozilom koje vuče traktor kad traktor vuče više od jednog priključnog vozila.
 • Ako vozač ili vlasnik vozila koje zbog prometne nesreće onesposobljeno za daljnje kretanje po cesti ne ukloni materijal koji je rasut po cesti nakon što to naredi ili dopusti ovlaštena osoba koja obavlja očevid.
 • Ako se vozač ne koristi pomagalima koja su upisana u vozačku dozvolu ili upotrebljava mobitel.Mobitel se može koristiti ako se upotrebljava naprava koja omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruke.
 • Ako vozač bicikla i zaprežnog vozila u organizmu ima alkohola iznad 0.50 g/kg.
 • Ako instruktor vožnje nema kod sebe dozvolu instruktora vožnje.

NOVČANE KAZNE - 300 kuna

Naplaćuju se za slijedeće prometne prekršaje:

 • Vozač koji je dužan uključiti pokazivač smjera, a on postupi suprotno.
 • Parkiranje vozila na mjestima gdje to nije dopušteno.
 • Ne posjedovanje kod sebe vozačke ili prometne dozvole za vrijeme upravljanja vozilom.
 • Prijevoz više osoba od broja upisanih u prometnoj dozvoli vozila.
 • Ne propuštanje pješaka pri skretanju na bočnu cestu na čijem ulazu ne postoji obilježeni pješački prijelaz.
 • Vozač koji nema istaknutu naljepnicu na prednjoj strani motornog vozila, odnosno na stražnjoj strani priključnog vozila.
 • Ako vozač koji ostavlja vozilo na cesti ne osigura vozilo da samo krene (zaključati vozilo,a ključeve uzeti sa sobom).
 • Otvaranje vrata, naginjanje izvan vozila dok je vozilo u pokretu.Vožnja na vanjskim dijelovima vozila,vožnja na traktorskim priključcima,uskakanje ili iskakanje za vrijeme kretanja vozila.
 • Vozač koji umjesto dugih svjetala koja se koriste za osvjetljenje ceste ne upotrebljava kratka svjetla u situacijama kada je to dužan učiniti.
 • Ako vozač vozilom vuče laku prikolicu koja nije označena registarskom pločicom i za koju na tehničkom pregledu nije utvrđena ispravnost.

a sve ih (300 kuna) možete pronaći u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama pod navedenim člancima i stavkama
REDNI BROJ ČLANAK STAVKA
1 21 3
2 32 5
3 44 4
4 46 3
5 47 3
6 48 3
7 50 5
8 51 3
9 53 7
10 55 5
11 56 3
12 61 1
13 63 5
14 64 3
15 64 2
16 68 3
17 70 4
18 73 3
19 76 3
20 78 3
21 79 4
22 80 4
23 82 4
24 83 2
25 87 3
26 88 2
27 90 6
28 91 6
29 92 4
30 93 2
31 94 4
32 96 2
33 100 2
34 101 5
35 102 3
36 105 2
37 106 3
38 107 3
39 108 4
40 112 3
41 113 3
42 114 3
43 115 3
44 116 3
45 117 3
46 118 2
47 119 3
48 121 3
49 122 4
50 123 4
51 124 4
52 125 3
53 126 2
54 127 3
55 128 2
56 129 3
57 130 4
58 131 2
59 132 4
60 135 2
61 143 2
62 144 3
63 148 7
64 152 3
65 157 3
66 158 4
67 159 3
68 160 4
69 161 5
70 164 3
71 166 3
72 167 5
73 169 5
74 170 4
75 173 2
76 177 2
77 178 3
78 191 4
79 229 5
80 238 9
81 239 8
82 240 9
83 241 7
84 242 5
85 244 8
86 247 4
87 256 4

Policijska uprava ili postaja koja tijekom obavljanja poslova nadzora utvrdi da je počinjeni prekršaj osobito lake naravi, a počinitelj nije prije činio slične prekršaje, može umjesto novčane kazne počinitelju izreći mjeru usmenog ili pismenog upozorenja.

PRIPREMIO:
STRUČNI VODITELJ I PREDAVAČ AUTOŠKOLE FORMULA
BORO RUDIĆ ing.
(intruktor vožnje A,B,C1,C,C E i D kategorija)
N.N 67/08Autoškola Formula

Prometni prekršaji i kazne