Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Znakovi opasnosti

A05

Znakovi opasnosti

A05 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S DESNE STRANE
A05 SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S DESNE STRANE

Označuje blizinu raskrižja na kojem se cesta s prednošću prolaska spaja sa sporednom cestom s desne strane.



Autoškola Formula

Znakovi opasnosti

A05