Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Bivši kandidati i uspješni vozači Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Izrazi u cestovnom prometu

AutoŠkola Formula Bjelovar

49) Bicikl
»bicikl« je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača.


Autoškola Formula

Izrazi u cestovnom prometu