Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Dopunske ploče

E36

Dopunske ploče

Dopunska ploča E36
Dopunska ploča E36

Označuje položaj ceste s pravom prednosti. Dopunska ploča E36 postavlja se uz znak B01 (raskrižje s cestom s prednošću prolaska)
i B02 (obvezno zaustavljanje).Autoškola Formula

Dopunske ploče

E36