Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavjesti o cesti kojom se kreću.

C01

Prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera

C02

Pješački prijelaz

C03

Prijelaz biciklističke staze ili trake

C04

Djeca na cesti

C05

Podzemni ili nadzemni pješački prolaz

C06

Cesta s jednosmjernim prometom

C07

Cesta s jednosmjernim prometom

C08

Cesta s prednošću prolaska

C09

Završetak ceste s prednošću prolaska

C10

Umjetna izbočina ili uzdignuta ploha

C11

Prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice i mopeda

C12

Prestanak zabrane pretjecanja za teretna vozila

C13

Prestanak ograničenja brzine

C14

Prestanak najmanje dopuštene brzine

C15

Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova

C16

Prestanak svih zabrana

C17

Prestanak obavezne upotrebe lanaca za snijeg

C18

Završetak biciklističke trake ili staze

C19

Završetak pješačke staze

C20

Završetak staze za jahače

C21

Zona u kojoj je ograničena brzina

C22

Završetak zone u kojoj je ograničena brzina

C23

Pješačka zona

C24

Završetak pješačke zone

C25

Područje smirenog prometa

C26

Završetak područja smirenog prometa

C27

Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

C28

Završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

C29

Brzina koja se preporučuje

C30

Prestanak preporučene brzine

C31

Školska patrola

C32

Bolnica

C33

Ustanova hitne medicinske pomoći

C34

Policijska postaja

C35

Parkiralište

C36

Parkiralište

C37

Parkiralište

C38

Telefon u slučaju nužde

C39

Benzinska postaja

C40

Informacija

C41

Hotel, hostel ili motel

C42

Restoran

C43

Pitka voda

C44

Stajalište autobusa

C45

Stajalište tramvaja

C46

Taxi stajalište

C47

Zračna luka

C48

Luka-pristanište

C49

Luka-pristanište

C50

Marina

C51

Kavana

C52

Teren za kampiranje pod šatorima

C53

Teren za kampiranje pod šatorima

C54

Teren za kampiranje pod šatorima

C55

Teren za kampiranje pod šatorima

C56

Teren uređen za izletnike

C57

Planinarski dom

C58

Vatrogasni aparat

C59

Vozilo za pomoć na cesti

C60

Radionica za popravak vozila i/ili popravak pneumatika

C61

Praonica vozila

C62

WC

C63

Radionica za popravak vozila i/ili popravak

C64

Radiopostaja

C65

Vodozaštitno područje

C66

Autocesta

C67

Završetak autoceste

C68

Cesta namjenjena isključivo za promet motornih vozila ili brza cesta

C69

Završetak ceste namijenjene za promet motornih vozila ili brze ceste

C70

Slijepa cesta

C71

Smjer kretanja vozila do raskrižja na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo

C72

Ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi

C73

Ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi

C74

Planinski prijevoj

C75

Rijeka

C76

Tunel

C77

Cestovni objekt

C78

Policijska postaja

C79

Naselje

C80

Završetak naselja

C81

Putokaz

C82

Putokaz

C83

Putokaz za zračnu luku

C84

Putokaz za autocestu ili brzu cestu

C85

Putokaz za autocestu ili brzu cestu

C86

Prestrojavanje vozila

C87

Prestrojavanje vozila

C88

Otvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza

C89

Zatvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza

C90

Prometna traka za vozila javnog prijevoza

C91

Otvaranje prometnog traka

C92

Zatvaranje prometnog traka

C93

Dopuštena brzina na pojedinoj prometnoj traci

C94

Početak prometne trake za spora vozila

C95

Završetak prometne trake za spora vozila

C96

Izlaz s autoceste ili brze ceste

C97

Ploča za označavanje izlaza

C98

Odmorište

C99

Odmorište

C100

Zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu ili brzu cestu

C101

Cestarina

C102

Obavijest o naplati cestarine

C103

Način plaćanja cestarine

C104

Način plaćanja cestarine

C105

Način plaćanja cestarine

C106

Način plaćanja cestarine

C107

Predznak za obilazak

C108

Putokaz obilaska

C109

Traka za prekrivanje znakova

C110

Obavezan smjer za određene vrste vozila

C111

Obavezan smjer za određene vrste vozila

C112

Predznak za ručno reguliranje prometa

C113

Prometne trake namijenjene određenoj vrsti vozila

C114

Prometne trake namijenjene određenoj vrsti vozila

C115

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

C116

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

C117

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

C118

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

C119

Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakama

C120

Ploča za označavanje ulica

C121

Republika Hrvatska

C122

Ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Republike Hrvatske

C123

Nacionalna auto oznaka

C124

Sigurnosni izlaz

C125

Smjer za izlaz u nuždi

C126

Oznaka broja čvorišta

C127

Broj međunarodne ceste

C128

Broj autoceste

C129

Broj javne ceste (broj državne ceste)

C130

Broj javne ceste (broj županijske ceste)

C131

Kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste

C132

Oznaka dionice ceste

C133

Oznaka dionice ceste

Više o prometnim znakovima možete pronaći na poveznici:

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama