Kategorije

AM Kategorija

Moped zapremnine motora do 50ccm, Snage do 4KW, I brzine do 45km/h

Minimalna dob (god.): 15

Upiši se
Generic Pandora

A1 Kategorija

Motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW

Minimalna dob (god.): 16

Upiši se
Vozila za A1 kategoriju

A2 Kategorija

spadaju motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

Minimalna dob (god.): 18

Upiši se
Yamaha mt07

A Kategorija

Motocikli sa ili bez bočne prikolice

Minimalna dob (god.): 24

Upiši se
Yamaha mt07

B Kategorija

Motorna vozila, osim vozila A1, A2, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg

Minimalna dob (god.): 18

Upiši se
Audi A4