Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.
Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči je crna.

E01

Označuje udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi.

E02

Označuje udaljenost do mjesta na kojem stoji znak B02 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo.

E03

Označuje duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča.

E04

Označuje udaljenost od znaka objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi.

E05

Označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno.

E06

Označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno.

E07

Sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno odrečeno simbolom znaka.

E08 - E15

Dopunske ploče E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi.

E23

Označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište).

E31

Označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti osoba s invaliditetom u kolicima. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i C36 (parkiralište).

E35

Označuje položaj ceste s pravom prednosti. Dopunska ploča E35 postavlja se uz znak C09 (cesta s prednošću prolaska).

E36

Označuje položaj ceste s pravom prednosti. Dopunska ploča E36 postavlja se uz znak B01 (raskrižje s cestom s prednošću prolaska) i B02 (obvezno zaustavljanje).

E43

Objašnjava da je prometni znak kojemu je dodana dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolniku. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine).

Vozačima se preporučuje da dopunsku ploču pogledaju prije nego pogledaju znak koji se nalazi iznad dopunske ploče.

Više o prometnim znakovima možete pronaći na poveznici:

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama