Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Znakovi obavijesti

C19

Znakovi obavijesti

C19 ZAVRŠETAK PJEŠAČKE STAZE
C19 ZAVRŠETAK PJEŠAČKE STAZE

Označuje mjesto na cesti na kojem prestaje pješačka staza kojom se moraju kretati pješaci.Autoškola Formula

Znakovi obavijesti

C19