Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Znakovi izričitih naredbi

B46

Znakovi izričitih naredbi

B46 BICIKLISTIČKA STAZA
B46 BICIKLISTIČKA STAZA

Označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima.Autoškola Formula

Znakovi izričitih naredbi

B46