Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Znakovi izričitih naredbi

B34

Znakovi izričitih naredbi

B34 ZABARANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - CARINA
B34 ZABARANA PROLASKA BEZ ZAUSTAVLJANJA - CARINA

Označuje blizinu carine gdje se vozilo mora zaustaviti.Autoškola Formula

Znakovi izričitih naredbi

B34