Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Znakovi izričitih naredbi

B15

Znakovi izričitih naredbi

B15 ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE
B15 ZABRANA PROMETA ZA MOPEDE

Označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za mopede sa dva ili tri kotača.Autoškola Formula

Znakovi izričitih naredbi

B15