Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Kategorije

AutoŠkola Formula Bjelovar

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače M kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozače A kategorije vozila možete se uključiti ako:

  • pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom M kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove, odnosno trgovačkog društva
  • niste mlađi od 15 godina i 6 mjeseci
  • možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost)

OSPOSOBLJAVANJE

Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača M kategorije mora realizirati je:
  • 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila
  • 9 sati iz Pružanja prve pomoći
  • 15 sati iz Upravljanja vozilom (mopedom)

Nastavni sat iz Upravljanja vozilom A1, A, F, G ili M kategorije provodi se na javnoj cesti tako da kandidat samostalno upravlja vozilom, a instruktor vožnje ga prati vozeći iza njega. Instruktor vožnje potrebne upute kandidatu za vozača daje uz pomoć uređaja za komunikaciju na daljinu. Kandidat za vozača A1, A ili M kategorije za vrijeme vožnje na javnoj cesti mora na sebi imati prsluk reflektirajuće boje sa bijelim slovom »L« u plavom polju i na glavi zaštitnu kacigu.

Vozilom kojim instruktor vožnje za vrijeme nastavnog sata iz Upravljanja vozilom prati kandidata za vozača vozila A1, A, F, G ili M kategorije ne smije upravljati drugi kandidat za vozača. Instruktor vožnje koji izvodi nastavni sat za osposobljavanje kandidata koji se osposobljavaju za upravljanje kategorijom vozila iz stavka 5. ovoga članka, smije tijekom tog nastavnog sata raditi isključivo s jednim kandidatom.

Troškove osposobljavanja u cijelosti snosi kandidat za vo­zača. Pri prelasku u drugu autoškolu, kandidat za vozača obvezan je podmiriti stvarno nastale troškove postupka ispisa utvrđene cjenikom autoškole.

Ako već posjedujete vozačku dozvolu F, G i H kategorije vozila, tada Vam je fond sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom 10 nastavnih sati. Program nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalazi se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 6/05.), vidi odjeljak PROPISI. Vozač kojem je izdana vozačka dozvola kategorije A1, A, B, C1, C, D i H ima pravo upravljati mopedom.

VOZAČKI ISPIT

Kandidat za vozača M kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoći i Upravljanja vozilom (mopedom). Ispiti se prijavljuju prijavnicom osobno, odnosno putem autoškole. Kandidat koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila oslobođen je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoći. Ispit iz Upravljanja vozilom (mopedom) sastoji se od vožnje na vježbalištu i vožnje na javnoj cesti.Autoškola Formula

Kategorije