Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Kategorije

AutoŠkola Formula Bjelovar

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije vozila možete se uključiti ako:

 • pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove
 • niste mlađi od 17 godina i 6 mjeseci
 • možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost)

U osposobljavanju kandidata za vozače B kategorije vozila mogu se uključiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, pod uvjetom da imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

POČETAK OSPOSOBLJAVANJA
Osposobljavanje počinje početkom nastave iz nastavnog predmeta
 • 30 sati iz Prometnih propisi i sigurnosna pravila
 • 9 sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći
 • 35 sati iz Upravljanja vozilom

Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta). Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata.

U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata. Pohađanje nastave je obavezno.

Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalaze se u odjeljku PROPISI/prilog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (NN, 6/05).

PLAN I PROGRAM PROMETNIH PROPISA I SIGURNOSNIH PRAVILA

1. PROPISI U CESTOVNOM PROMETU
1a. Izrazi
 • Izrazi
 • Sudionici u prometu
 • Vozila
 • Cesta
 • Radnje vozilom
 • Ostali izrazi
1b. Vozač
 • kategorije vozila
 • uvjeti za upravljanje
 • stjecanje prava na upravljanje
 • obveze i odgovornosti

2. PONAŠANJE SUDIONIKA U PROMETU
2a. Međusobni odnosi sudionika u prometu
 • prometna kultura
 • solidaran i human odnos
 • stavovi i navike
 • komunikacija
2b. Pozornost
 • oprez i pozornost u prometu
 • procjena opasnosti i donošenje odluke
 • pravodobno reagiranje
 • vrijeme reagiranja
 • defenzivna vožnja
2c. Rizično ponašanje
 • rizično ponašanje
 • utjecaj alkohola, droga i lijekova
 • utjecaj umora

3.CESTA I NJENA OBILJEŽJA
3a. Cesta
 • vrste cesta
 • obilježja ceste
3b. Značajke ceste
 • prianjanje
 • djelovanje sila
 • radovi na cesti
3c. Potreban razmak
 • zaustavni put vozila
 • razmak

4. ZNAKOVI U PROMETU
4a. Prometni znakovi
 • općenito o znakovima opasnosti
 • znakovi opasnosti
 • općenito o znakovima izričitih naredbi
 • znakovi izričitih naredbi
 • općenito o znakovima obavijesti
 • znakovi obavijesti
 • općenito o znakovima obavijesti za vođenje prometa
 • znakovi obavijesti za vođenje prometa
 • promjenjivi prometni znakovi
 • općenito o dopunskim pločama
 • dopunske ploče
4b. Prometna svjetla i svjetlosne oznake
 • općenito o prometnim svjetlima
 • prometna svjetla
4c.Oznake na kolniku
 • općenito o oznakama na kolniku
 • oznake na kolniku
4d. Prometna oprema ceste
 • općenito o prometnoj opremi ceste
 • prometna oprema cesta
 • signalizacija i oprema za smirivanje prometa
4e. Znaci koje daju ovlaštene osobe
 • znaci koje daju ovlaštene osobe
4f.Zvučni i svjetlosni signali
 • zvučni i svjetlosni znakovi
 • ostali znakovi
4g. Postupanje prema znakovima
 • postupanje prema znakovima u prometu

5. UOČAVANJE PROMETNIH UVJETA I SITUACIJE
5a.Prometni uvjeti
 • uvjeti vidljivosti
 • vremenske prilike
5b.Uočavanje
 • uočavanje prometne situacije
 • percepcija
 • predviđanje
 • gledanje iza vozila
 • uočavanje promjene prometnih uvjeta

6. OSTALI SUDIONICI U CESTOVNOM PROMETU
6a. Ostali sudionici
 • posebni rizici vezani uz nedostatak iskustva
 • najugroženiji sudionici
6b. Pješaci
 • pješaci
 • starije osobe
 • obveze vozača prema pješacima
6c. Djeca
 • djeca u prometu
6d. Osobe s invaliditetom
 • osobe s invaliditetom
6e.Vozači
 • biciklisti
 • vozači mopeda

7. PROMETNA PRAVILA
7a. Kretanje vozila
 • uvjeti za obavljanje radnji vozilom
 • uključivanje u promet
7b. Brzina
 • brzina kretanja vozila
7c. Promet na raskrižju
 • promet na raskrižju
 • prestrojavanje
 • propuštanje vozila
 • upravljanje prometom na raskrižju
 • skretanje
7d. Radnje vozilom u prometu
 • mimoilaženje
 • pretjecanje i obilaženje
7e. Zaustavljanje i parkiranje
 • zaustavljanje i parkiranje
 • mjesto zaustavljanja i parkiranja
 • zabrane zaustavljanja i parkiranja
 • zabrane parkiranja
7f. Promet posebnih značajki
 • promet na prijelazu preko željezničke pruge
 • promet na autocesti
 • promet u tunelu
7g. Vozila s prioritetom
 • vozila pod pratnjom
 • vozila s pravom prednosti prolaska

8.VOZILO U FUNKCIJI SIGURNOSTI PROMETA
8a. Vozilo
 • dokumenti
 • osnove funkcioniranja uređaja u vozilu
 • oprema vozila
 • vidljivost vozila
 • instrument ploča
 • registracija vozila
 • mjere kod napuštanja vozila
8b. Svjetlosni uređaji
 • uređaji za osvjetljavanje ceste
 • uređaji za označavanje ceste
 • uređaji za davanje znakova
 • uređaji za davanje zvučnih znakova
8c. Čimbenici pasivne sigurnosti
 • sigurnosni pojas
 • naslon za glavu
8d. Čimbenici aktivne sigurnosti
 • uređaj za upravljanje
 • uređaj za zaustavljanje
 • gume
8e. Prijevoz i vuča vozila
 • vuča vozila
 • prijevoz osoba
 • prijevoz tereta
8f. Neispravnost na vozilu
 • neispravnost na vozilu
8g. Eko vožnja
 • ekologija
 • ekonomična vožnja

9. VOŽNJA U NASELJU (GRADU)
9a. Vožnja gradskim prometnicama
 • obilježja vožnje u naselju
 • vožnja cestama s jednosmjernim prometom
 • vožnja cestom s više prometnih traka
 • vožnja u koloni
9b. Vožnja raskrižjem
 • prestrojavanje
 • izbor prometne trake
 • kružni tok prometa
9c. Javni gradski prijevoz putnika
 • javni gradski prijevoz putnika
9d. Parkirališni prostor
 • parkirališni prostor

10. VOŽNJA IZVAN NASELJA
10a. Radnje vozilom na cesti izvan naselja
 • pretjecanje
 • zaustavljanje
 • okretanje vozila
 • vožnja unatrag
10b. Vožnja zavojima
 • vožnja zavojima
10c. Vožnja uzdužnim nagibom
 • vožnja uzdužnim nagibom

11. POSTUPAK U SLUČAJU PROMETNE NESREĆE
 • prometna nesreća
 • dužnosti u slučaju prometne nesreće
 • postupak u slučaju prometne nesreće
 • sigurnosne mjere u slučaju prometne nesreće

12. VOŽNJA U POSEBNIM UVJETIMA
12a. Posebni uvjeti
 • posebni uvjeti
 • ograničenje prometa
12b. Smanjeni uvjeti vidljivosti
 • vožnja po magli
 • vožnja noću
12c. Nepovoljni vremenski uvjeti
 • vožnja po kiši
 • vožnja u zimskim uvjetima
 • vožnja za jakog bočnog vjetra

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavili smo Vam Priručnik. Ako posjedujete A1, A, F, G ili M, kategoriju vozila tada morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila 4 sata, a ako imate položene F i G kategorije tada je broj sati obvezne nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom 30 sati.

PRIJAVA ZA TEORIJSKI ISPIT
Nakon odslušane nastave svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozača prijavljuje ispit prijavnicom osobno u Auto školi FORMULA ili putem elektroničke pošte.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE
Po položenom teorijskom ispitu birate instruktora vožnje, za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Nastava tog nastavnog predmeta u fondu od 35 sati je također obvezna. Prvih 10 sati praktične nastave izvodi se individualno u trajanju od 45 minuta, najviše 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti i noću.

Nastava se nakon desetog sata može izvoditi i kao blok sat (90 minuta). Blok sat se može izvoditi s jednim ili dva kandidata u vozilu. Program ovog nastavnog predmeta možete naći u odjeljku PROPISI u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN, 6/05).

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta kod sebe morate imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača B kategorije vozila i Knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Nastava u pravilu traje 35 sati, ali može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje i voditelj auto škole ne ocjene da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.


PRIJAVA ZA PRAKTIČNI ISPIT
Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kandidat se prijavljuje na isti način kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOĆI
Tijekom osposobljavanja iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom autoškola FORMULA organizira i nastavu iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći u zdravstvenoj ustanovi za pružanje prve pomoći ovlaštenoj od ministra za zdravstvo.

Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći je također obvezna, a kandidat može započeti s predavanjem nakon odslušanog predavanja iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

Nastavni fond tog predmeta je 9 nastavnih sati. Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta. U tijeku dnevnog radnog vremena mogu se održati najviše 2 nastavna sata. U obrazovnoj grupi ne može biti više od 20 kandidata.

Ispit se prijavljuje prijavnicom kao što je već objašnjeno.Autoškola Formula

Kategorije