Autoškola Formula Kategorije Instruktori i vozila Cijene Kontakt
Obavijesti i rasporedi ispita Provjerite svoje znanje Odgovori na najčešća pitanja
Tel: 043 244 750

Autoškola Formula

Najčešća pitanja


17. Koliko puta mogu pristupiti ispitu iz nastavnog predmeta PPSP?

Kandidat je dužan položiti ispit u roku od godinu dana od završetka osposobljavanja iz tog predmeta, ako ga ne položi u tom roku ili ga ne položi nakon petog pokušaja mora proći ponovno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta.

- Vrh -Autoškola Formula

Najčešća pitanja